Salarisadministratie

Salarisadministratie

VERSADO biedt u de mogelijkheid om uw salarisadministratie volgens de cao VHG uit handen te nemen. Wij zijn volledig op de hoogte en hebben een brede kennis van salarisadministratie t.b.v. de cao VHG.

Neem contact op

Wij bieden een persoonlijke en snelle service.

Wat wij u kunnen bieden:

De loon- en salarisverwerking per verloningsperiode;
Automatische en tijdige aanpassingen van cao wetten en overige regelgeving;
Het verzorgen van de loonstroken per werknemer;
Het verzorgen van de jaaropgaven per werknemer;
Elektronische aangifte loonheffingen;
Het doorvoeren van de door u opgegeven loonmutaties;
Aanpassing stamgegevens per werknemer bij wijzigingen;
Loonjournaalposten verzorgen voor de financiële administratie;
Het verzorgen van de periodieke loon opgave voor Colland/BPL pensioen;
Aanlevering betaalbestand salarisbetalingen.