Disclaimer

Disclaimer

Disclaimer e-mail
Deze e-mail is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde(n).
Verstrekking aan en gebruik door andere is niet toegestaan.
VERSADO sluit iedere aansprakelijkheid uit, die voortvloeit uit elektronische verzending.

Disclaimer website
“Deze website is met de grootste zorg opgesteld. Mochten er in onze mededelingen toch nog fouten of vergissingen voorkomen, dan kunnen wij niet aansprakelijk worden gesteld.”